Adjutorio Redemptoris

8.50

Biografische bijdragen over mgr.dr.A.Rinkel, aartsbisschop van Utrecht van 1936 – 1970.
Inhoud: Voorwoord; Andreas Rinkel (1889-1979); Preek op Paasdag; Toespraak bij de beaarding van Andreas Rinkel, aartsbisschop van Utrecht; De dogmatische theoloog; Rinkel tussen oost en west; Liturgische notities; Herinneringen aan de bisschop als musicus; De jonge pastoor in Enkhuizen; Vormende jaren in Amersfoort; Een bisschop met zorg voor zijn clerus; Contacten met pastoorsvrouwen; Een kwart eeuw aan de Emmalaan; Van secretariaten en paleiswachten; Mgr.dr. A. Rinkel, ook ‘nuchterling’; Archbishop Rinkel: a personal recollection; In the service of God; Ferienstimmung; Freund von Mensch und Tier; Bibliografie dr. Rinkel; Lijst van medewerkers.
Auteur: Fred Smit; Jan Visser, Peter Maan, Cor Tol e.a.
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1987
ISBN: 90 70596 50 4
Aantal pagina’s: 290

Categorie:

Beschrijving

Adjutorio Redemptoris