Met het oog op morgen

7.00

Afscheidsbundel met ecclesiologische bijdragen aangeboden aan Prof. dr. Jan Visser, waarin verschillende vragen en thema’s rond de ecclesiologie of kerkleer behandeld worden door collega-theologen van het Oud-Katholiek Seminarie, zusterinstellingen en theologische faculteiten met het oog op de toekomst van de kerk in de 21e eeuw.
Inhoud: Ten geleide; Tabula gratulatoria; Bibliografie van Prof.dr. J. Visser; Kerkwording in bibliodrama; Die Kirche von Utrecht als “Witwe von Sarepta”: Über die Beziehung von Geschichte und ekklesialer Existenz; De godsdienstige oriëntatie van de Noordnederlandse katholieken rond het midden van de achttiende eeuw: Petrus van der Maes van Avenrode en de ‘ware’ en ‘valse’ godvruchtigheid; The splintered cross: Changes and chances for the church in postmodern times; Oude woorden geven nieuw licht: Trinitarisch denken over de kerk; Recursus ad principem: Zegers Bernard van Espen on the rôle of secular courts in preventing the abuse of ecclesiastical jurisdiction; Je crois à l’ Esprit Saint qui sanctifie l’Eglise; De kerk in haar eigen lied; Hoe katholiek is de Nederlandse Hervormde Kerk?: Het oecumenisme vanuit een Hervormd perspectief; Leeropdracht: de oude katholieke kerkstructuur; Unie van Utrecht: Vanwaar – waarheen?; Wie ist die Utrechter Union entstanden?; Het feest van de mensenvissers: Tussen Rome en Parijs ligt de weg naar Utrecht; The catholic faith found back; Met welk recht van spreken?: Notities bij het spreken van de kerk over economische en politieke kwesties; “Zie, ik zal er u geven uit de Synagoog des Satans”: Een preek van een 19e eeuwse seminariepresident; De identiteit van de kerk; Oud-Katholieken en hun identiteitsprobleem; Zingeving bij adolescenten: Oriëntaties, structuren en inhouden; Kerkopbouw en ‘beelden’ van kerk; De ecclesia primitiva: Een spiegel voor de kerk van nu!
Redactie: Jan Hallebeek, Bert Wirix
Uitgave: Boekencentrum 1996
ISBN: 9023910060
Aantal pagina’s: 241

Categorie: