Nr. 23 Over de oorsprong van de jurisdictie

4.55

Verhandeling over het begrip Jurisdictie in de Oude kerk, de Scholastiek, de Codex Iuris Canonici en een eigen visie.
Inhoud: Probleemstelling; Ambt en volmacht, uitgangspunten van de katholieke opvatting; Het verlenen van volmacht in de oude kerk; De vraagstelling van de scholastiek; Het antwoord van de Codex Iuris Canonici; Opzoek naar een eigen antwoord; Conclusies; Über die Herkunft der Jurisdiktionsgewalt (Samenvatting in het Duits); Noten; Inhoud.
Auteur: J.J. Hallebeek
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1992
Aantal pagina’s: 48