Nr. 29 Alonso “El Tostado”

6.50

His doctrine on jurisdiction and its influence in the Church of Utrecht. Beschrijving van het leven en de opvattingen van Alonso “el Tostado” over jurisdictie in de kerk, zijn doorwerking in de kerk van Utrecht en het jansenisme en de relevantie hiervan voor de oud-katholieke opvatting van jurisdictie in de kerk van vandaag.
Inhoud: Introduction; Alonso Fernández de Madrgal “el Tostado”; Tostado’s doctrine on jurisdiction; Edmond Richer; Tostado’s influence upon late Jansenism and in the Church of Utrecht; Late Jansenism: the notion “entire Church” includes teh community of faithful; A second adaption: bishops derive jurisdiction from the Church; Conclusions.
Auteur: Jan Hallebeek
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1997
ISBN: 90-70596-63-6
Aantal pagina’s: 50