Aanbieding!

Onafhankelijk van Rome en toch katholiek

5.00

250 jaar Oud-Katholieke geschiedenis.
Vier bijdragen aan de herdenking van de wijding van Conelis Steenhoven tot aartsbisschop van Utrecht over de oorzaken van het schisma, de geschiedenis van 1723 tot het heden en een concept over de verhouding met rooms-katholieke kerk in Nederland.
Inhoud: Rooms-katholieke overpeinzing bij de Steenoven-herdenking; De oorzaken van 1723;1723-1923;1923-1973; Appendix Verklaring van de oud-katholieke internationale bisschoppenconferentie; Concept over: de verhouding tussen de oud-katholieke kerk en de rooms-katholieke kerk in Nederland.
Auteur:  Jan Visser, Fred Smit, Peter Maan
Uitgave: Gooi en Stichting 1973
ISBN:  90 304 0035 8
Aantal pagina’s: 112

 

Categorie: