God is groter dan ons hart

29.99

Antonius Jan Glazemaker (1931-2018) aartsbisschop in een tijd van verandering.
De periode 1950-2000 is een tijd van grote veranderingen binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Welke rol speelde daarin Antonius Jan Glazemaker (1931-2018) als aartsbisschop van Utrecht (1982-2000) bij de besluitvorming over het wijden van vrouwen, het zegenen van homoseksuele relaties en de modernisering van de liturgie. Hoe werd polarisatie voorkomen en lag dat alleen aan zijn bestuursstijl?
Auteur: Lydia Janssen
Uitgave: Kok Boekencentrum Utrecht – 2020
Hard cover
ISBN: 9789043535427
Aantal pagina’s: 452

Startaanbieding nieuwe website tot 18 augustus 2022

Categorie: