Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken 1525 – 1712

45.00

Pastoor Ignatius Walvis (1653-1714) beschreef tijdens zijn Goudse pastoraat in twee dikke folianten met name de strijd binnen de katholieke kerk en de lotgevallen van de Goudse katholieke priesters vanaf de Reformatie. Een schat aan unieke gegevens, deels uit het Latijn vertaald.
Auteur: Ignatius Walvis
Bezorgd en ingeleid door P.H.A.M. Abels, J.Hallebeek en D.J. Schoon
Uitgave: Historische Vereniging die Goude / Eburon
ISBN: 978-90-5972-657-4
Aantal pagina’s: 662

Categorie: