Het Goede Week Kwartet

8.50

Het Goede Week Kwartet is een spel, gericht op kinderen van 8-12 jaar. Het bevat acht kwartetten (dus 32 kaartjes) die de hoofdlijnen vertellen van het verhaal van Jezus in Jeruzalem: De Intocht, Olie, Voetwassing, Laatste Avondmaal, Getsemane, Veroordeling, Dood en Pasen.
Verschillende hoofdpersonen
Elk kwartet vertelt heel kort een scene vanuit verschillende hoofdpersonen: Jezus, zijn vrienden, zijn tegenstanders en de mensen op straat. En elke kaart stelt daarbij een associatieve vraag waar kinderen met elkaar of met hun ouders over door kunnen praten. Ook de foto’s kunnen onderwerp van verder gesprek zijn en daarnaast heeft elk kaartje een tekstverwijzing naar de bijbel waar het hele verhaal te lezen is.
Auteur: Jutta Eilander-van Maaren
Redactie: Joris Vercammen
Vormgeving: Sync. Creatieve Producties
Uitgave: Oud-Katholieke Kerk van Nederland – 2009
Kwartetspel in doosje