Om mensen gaat het

6.50

Grete Verheij-de Jager is bekend als de eerste vrouw die in Nederland priester gewijd werd. Zij was jarenlang pastoor van Oudewater, Schoonhoven en Amersfoort. Veel minder in het oog springend is voor velen binnen de kerk dat zij sinds 1999 geestelijk verzorger in ziekenhuis Tergooi in Blaricum is geweest. In een zelf uitgegeven bundeltje verzamelde zij ter gelegenheid van haar afscheid een aantal geanonimiseerde herinneringen aan enkele van de vele gesprekken die zij voerde met patiënten in het ziekenhuis. Het zijn indringende ontmoetingen met mensen op crisismomenten. Niet de pastor, maar juist deze mensen komen aan het woord, komen tot spreken in de ruimte die haar aandacht creëerde. Aangevuld met enkele dichtregels van haar hand. Het bescheiden boekje is geïllustreerd met foto’s van bomen rond het ziekenhuis. De opbrengst komt ten goede aan een diaconaal doel.
Auteur: Grete Verheij-de Jager
Vormgeving: Angélique Verheij
Uitgave: eigen beheer.
Aantal pagina’s: 54