Nr. 1 250 jaar Oud-Katholiek Seminarie

4.55

Herdenkingsrede en – artikel bij de viering van het 250-jarig bestaan van het Seminarie in 1975.
Van Leuven naar Amersfoort; de huidige theologische situatie; vijf jaar seminarie nieuwe stijl.
Auteurs: Fred Smit, Jan Visser en Antonius Glazemaker
Uitgave: Stichting O.K. Uitgeverij Pascal en Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1975