Nr. 33 Op weg naar een rehabilitatie van Petrus Codde?

4.55

Verhandeling over de wijze waarop Petrus Codde wordt beschreven in de kerkgeschiedenis, een eigen situering van Codde in de geschiedenis en de gevolgen van zijn schorsing, de relatie van de kerk van de Oud-bisschoppelijke Clerezie en Rome en een poging tot rehabilitaie van Codde.
Inhoud: Inleiding; Codde in de historiografie; Spanningen in de Noord-Nederlandse katholieke kerk; De gevolgen van de schorsing en afzetting van Petrus Codde; De Rooms-Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie (1712-1889) en Moederkerk; Op weg naar een rehabilitatie van Petrus Codde.
Auteur: M.G. Spiertz
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1998
ISBN: 90-70596-67-9
Aantal pagina’s: 34