Nr. 17 Uit de geschiedenis van de synode

6.50

Een kleine kerk op weg in de 20e eeuw.
Geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en werkwijze van de synode binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
De eerste synode in 1920; Voorspel en voorbereidingen voor de synode; Organisatie en reglementering in de loop der jaren; Werkzaamheden van de synode op verschillende terreinen; Poging tot evaluatie; Noten en aantekeningen; Lijst van synodezittingen; Lijst van funktionarissen.
Auteur: G. Chr. Kok
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1987
Aantal pagina’s: 62