Nr. 19 Concelebratie

4.55

Afscheidscollege 28 september 1985 van prof. C. Tol.
Bespiegelingen over de concelebratie, de argumenten voor en tegen vanuit de ambtstheologie en ecclesiologie uitgesproken tijdens zijn afscheidscollege als hoogleraar aan het Oud-Katholiek Seminarie.
Auteur: C. Tol
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1988
Aantal pagina’s 24