Nr. 45 Bescheiden en bewogen

10.00

Een uitgave van de derde Quasimodolezing, gegeven door Erik Jurgens op 18 april 2009. Met bijdragen van Greetje Witte-Rang, Jan Hallebeek en Joris Vercammen.
Inhoud: In zijn inleiding stelt Jan Hallebeek het thema aan de orde: Kunnen christenen de politiek aan een geweten helpen? Erik Jurgens houdt daarop een pleidooi voor bescheidenheid voor de christen, ook in de politiek. Greetje Witte-Rang laat vervolgens aan het voorbeeld van Harry de Lange, aan wie zij haar proefschrift wijdde, zien, dat christenen de politiek niet aan een geweten kunnen helpen, maar dat zij elkaar in de gemeente kunnen en moeten toerusten tot gewetensvolle burgers. Na een samenvatting van de discussie volgt nog een nawoord van de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, over politiek en de oud-katholieke traditie.
Auteur: Erik Jurgens, Greetje Witte-Rang, Jan Hallebeek en Joris Vercammen
Redactie: Lidwien van Buuren
Uitgave: Merweboek / Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 2009
ISBN: 978-90-5787-141-2
Aantal pagina’s: 56