Nr. 54 Menselijke waardigheid in de klem

10.00

“Menselijke waardigheid in de knel? De kerk een zorg'” Tekst van de negende Quasimodolezing, uitgesproken op 10 april 2015 door Ruard Ganzevoort en de reacties daarop van Adré Rouvoet, Marieke Ridder en Jan Kimpen, gevolgd door een paneldiscussie.
Auteur: Ruard Ganzevoort
UItgave: Merweboek / Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 2016
ISBN: 978-90-5787-189-4
Aantal pagina’s: 50