Nr. 7 Naamlijst der pastoors van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

4.55

Lijst van namen van de pastoors per Oud-Katholieke parochie van het begin van de 17 eeuw tot in de jaren ’70 van de 20e eeuw met zoekregister.
Auteurs: J.A. van Beek, H.J. Hooykaas, H.J.W. Verhey
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie –  2e druk 1979
Aantal pagina’s: 132.