Nr. 8 Het ideaal van de “Ecclesia Primitiva” in het Jansenisme en het Oud-Katholicisme

4.55

Theologische beschouwingen en kanttekeningen bij het ideaal van de Ecclesia Primitiva (De kerk van de eerste tien eeuwen als ijkpunt).
Openingscollege voor het studiejaar 1979-1980 van het Oud-Katholiek Seminarie.
Auteur: Jan Visser
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1979
Aantal pagina’s: 25

Beschrijving