Nr. 24 Batavia Sacra

12.50

Een verzameling van studies van drs. Fred Smit, kerkhistoricus verbonden aan het Oud-Katholiek Seminarie van 1976 tot zijn overlijden in 1990.
Inhoud: Voorwoord (G. Chr. Kok); Frederik Smit, 25 juni 1938 – 11 april 1990 (Fiete Smit); Fred Smit als vorser in en kenner van de geschiedenis der Oud-Bisschoppelijke Clerezie (Jan Visser); Klopjes en klopbroeders binnen de Clerezie; Josse Le Plat en de Clerezie; Samen op weg: De bisschoppenconferentie van 1889; De Jansenistische en Gallicaanse literatuur bij het theologische onderwijs in het seminarie te Amersfoort; Franse en Zuidnederlandse vluchtelingen binnen het bisdom Haarlem in de 18e eeuw; Bisschop dr. Leon Grochowski’s beleid om de kerken van Polen en de USA in de Unie van Utrecht te laten functioneren in moeilijke tijden; Die Kirche von Utrecht – ihre Vorgeschichten, ihre Entwicklung und ihre Bedeutung für die Utrechter Union; Die verschiedene kirchlich Herkünfte innerhalb der Utrechter Union; De heilige Liduina van Schiedam; Laudatio uitgesproken bij de uitreiking van de Blaise Pascal-prijs aan dr. J.Y.H.A. Jacobs op 28 september 1986; Laudatio bij de uitreiking van de Mgr.Dr. Andreas Rinkel-prijs aan Hendrikus Johannes Willem Verhey, posthuum, aan mevrouw H.H. Verhey-Nevens op 3 april 1990; Kardinaal Alfrink – hopelijk geen tweede aartsbisschop Petrus Codde; Lijst van gepubliceerde kerkhistorische geschriften van drs. F. Smit.
Auteur: F.Smit
ISBN: 90-70596-58-X
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1992
Aantal pagina’s: 206