Nr. 31 De ‘Wondere afscheidpreekens’ van pater Daneels

4.55

Inaugurale rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de oude katholieke kerkstructuren over de invloed van de kerk-politieke omstandigheden in Oudewater in 1705 op het kerkelijke leven aan de hand van de preken van Pater Daneels.
Inhoud: De geschiedkundige werken van Ignatius Walvis; Oudewater na de Reformatie; Ingrijpen van de Staten; De seculieren en het overheidsingrijpen; De ‘wondere afscheidspreekens’; De ‘wondere afscheidspreekens’ en de katholieke vroomheid; Oude katholieke kerkstructuren.
Auteur: J.J. Hallebeek
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1998
ISBN: 90-70596-65-2
Aantal pagina’s: 40