Nr. 3 De Rooms-Katholieken te Leiden van ongeveer 1650 tot de tweede helft van de achttiende eeuw.

4.55

Beschrijving van de geschiedenis van de katholieken in Leiden van 1650 tot 1750. De Gelderse plakkaten en resoluties en de werking ervan in Leiden. De verhouding tussen de Rooms-Katholieken onderling en hun verhouding tot de stadsregering. Veranderende geest in de achttiende eeuw en armen en rijken in Leiden.
Auteur: drs. M.A. Haitsma
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie
Aantal pagina’s 42.

Beschrijving

Nr. 3 – De Rooms-Katholieken te Leiden van ongeveer 1650 tot de tweede helft van de achttiende eeuw