Nr. 38 De drie hoofdgeschillen van het Zwarte Boek

12.50

Weergave van de openingsles van het studiejaar 1927-1928 aan het Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort door A.J. van den Bergh, bezorgd en ingeleid door Jan Hallebeek over de drie hoofdgeschillen van het Zwarte Boek.
Inhoud: Inleiding; Beknopte biografie van prof.mr.dr. A.J. van den Bergh; Beknopte bibliografie van A.J. van den Bergh;Lijst van openingslessen door A.J. van den Bergh uitgesproken aan het seminarie; De rijmpjes van J.H. van Buul; De drie hoofdgeschillen van ‘Het Zwarte Boek’.
Auteur: Jan Hallebeek
Uitgave: Merweboek / Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 2005
ISBN: 90-5787-090-8
Aantal pagina’s: 72