Nr. 6 Communis Omnium Possessio et Omnium Una Libertas

4.55

Twee opstellen over het Privaateigendom en vrijheid van Thomas van Aquino.
Inleiding; Privaateigendom in een tekst van St. Thomas van Aquino, kanttekeningen bij de interpretatie van Summa Theologiae II II, Q. 66 art. 2 (verscheen eerder iets anders in: Ars Aequi, 1979, dl. XXVII afl. I); De slavernij gerechtvaardigd? Over menselijke onvrijheid en natuurrecht bij St. Thomas van Aquino (verscheen eerder iets anders in: Rechtstheorie en Rechtsfilosofie 1979 afl. I)
Auteur: J.J. Hallebeek
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 1979
Aantal pagina’s: 36