Nr. 40 Vergelijking als weg tot historische kennis

6.50

Inaugurale rede van Prof.dr. Angela Berlis over de methode van de vergelijkende geschiedsschrijving.
Inhoud:  Voorwoord; Vergelijking als historische weg tot historische kennis.
Auteur: Angela Berlis
Uitgave: Merweboek / Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 2007
ISBN: 9-78-90-5787-113-9
Aantal pagina’s: 40