Nr. 55 Modèle des tous les autres

13.00

De kerkvergadering van Handelingen 15 in de traditie van het jansenisme en het oud-katholicisme.
Prof. mr. Jan Hallebeek gaat in Modèle d tous les autres, een overigens Nederlandstalig werk, in op de rol die de kerkvergadering in Handelingen 15 gespeeld heeft om synodaliteit in de traditie van de Oud-Katholieke Kerk en de bisschoppelijke Cleresie te onderbouwen. Hij laat daarbij zien hoe een tekst in de loop van de geschiedenis steeds anders wordt uitgelegd om een andere, nieuwe praxis te onderbouwen. Hallebeeks studie is tevens zijn afscheidscollege als docent kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie, zoals hij dat op 15 oktober 2016 uitsprak. Bij die gelegenheid werd hij ook kerkelijk onderscheiden met de St. Maartenspenning.
Auteur: Jan Hallebeek
Uitgave: Merweboek / Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 2016
ISBN:
Aantal pagina’s: 40