Nr. 16 De fundaties van Sasbout en Pieter van der Dussen te Delft (1622 – 1752)

4.55

Beschrijving van de geschiedenis van de katholieke armenzorg in Delft in de 17e en 18e eeuw.
Inleiding; Katholiek leven binnen Delft na de Reformatie; De stichters van de fundaties Van der Dussen; Het beheer van de fundatie door Pieter Pietersz. van der Dussen en zijn nakomelingen; Het schisma Rome – Utrecht; Het beheer van de fundatie door familieleden te Antwerpen; Het beheer van de fundatie door Cornelis van der Dussen; De Franciskanen betwisten een deel van de fundatie van Sasbout van der Dussen; Het Collateraal van 1738; Samenvoeging van de fundaties van Van der Dussen met de armenkas van de Ursulaparochie; Bijlagen: schematische overzichten van de diverse families.
Auteur: F. Smit
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie
Aantal pagina’s: 54