Nr. 67 Om de menswording

24.50

Er gaapt een kloof tussen waar men zich doorgaans in de kerk mee bezighoudt en dat waarvan mensen ‘wakker liggen’. Om de menswording is een boek dat gaat over die kloof.
De veranderingen in cultuur en samenleving leiden ertoe dat kerken zich over het algemeen in een spannend en complex transitieproces bevinden waarvan de uitkomst allerminst zeker is. Hoe de concrete gestalte van de kerk(en) er over een aantal decennia uit zal zien is maar moeilijk te voorspellen. Dat verandering noodzakelijk is, is des te duidelijker, dus is het belangrijk zich te bezinnen over de wezenlijke roeping van de kerk. Oud-katholieken kunnen daaraan een interessante bijdrage leveren. Misschien kunnen ze zelfs van betekenis zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe  toekomstperspectief voor de kerken. De overtuiging achter dit boek is dat hun ‘charisma’ van ‘gastvrijheid voor de menswording’ niet alleen de zo verlangde verdieping brengen kan in het leven van mensen, maar evenzeer de zo noodzakelijke oecumenische verbondenheid onder christenen kan stimuleren. Zonder die oecumenische verbondenheid verliezen kerken alle krediet bij de grote massa. Terecht.

Auteur: Joris Vercammen
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie / Merweboek 2022
ISBN:
Aantal pagina’s: 296