Nr. 50 Meester in Kerk en Recht

24.99

Vriendenbundel voor Jan Hallebeek bij zijn 25-jarig jubileum als docent kerkelijk recht.
Vijf en twintig jaar vervult prof.mr. Jan Hallebeek als toegevoegd docent de leeropdracht voor kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie. Deze bundel eert de inzet van Jan Hallebeek voor seminarie en kerk met studies op het gebied van de kerkgeschiedenis, de ecclesiologie (leer van de kerk) en het kerkelijk recht. De studies raken aan verschillende werkvelden van de jubilaris en geven tegelijkertijd aanzetten voor het eigen verder denken op de genoemde gebieden. Bundel werd aangeboden tijdens de Seminariedag, 21 september 2013 te Haarlem.
Auteur: Paul Abels, Urs von Arx, Angela Berlis, Leon van den Broeke, Günther Esser, Andreas Krebs e.a.
Redactie: Lidwien van Buuren en Peter-Ben Smit
Uitgave: Merweboek / Stichting Oud-Katholiek Seminarie – 2014
ISBN:  978-90-5787-175-7
Aantal pagina’s: 230