Nr. 66 Vluchtelingen in de Republiek

24.50

De Republiek der Verenigde Nederlanden was een toevluchtsoord voor mensen die vanwege hun geloof in hun vaderland aan vervolging waren blootgesteld. Zoals bekend waren dit joden van het
Iberisch schiereiland of protestanten uit Frankrijk die vluchtten voor onderdrukking door de katholieke vorsten van die landen.
Minder bekend is dat ook katholieken zelf uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden zich gedwongen zagen om naar het noorden uit te wijken. Onder hen bevond zich in 1725 een vijftiental
cisterciënzer monniken uit de abdij van Orval in de Zuidelijke
Nederlanden, die op het landgoed Rijnwijk bij Zeist terecht kwamen. De aanleiding tot hun vlucht, de manier waarop ze in de Republiek werden opgevangen en hoe het hun op Rijnwijk verging,
vormt het onderwerp van deze studie. Hun lotgevallen bieden een illustratie van het netwerk aan binnen- en buitenlandse contacten die zowel de monniken alsook de katholieken in de Republiek onderhielden. Daarbij liepen de belangen soms parallel, maar gaven die soms ook aanleiding tot hoogoplopende conflicten.

Auteur: Dick Schoon
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie / Merweboek 2022
ISBN:
Aantal pagina’s: 200