Nr. 68 Plus lettré que pieux

24.50

Gallicaanse brevieruitgaven in de diocesen van Frankrijk van de zeventiende tot de negentiende eeuw.

De wegen die de katholieke kerk in Frankrijk al sinds de middeleeuwen ging, leidden niet alle naar Rome. Vooral na 1682 beschouwde de Franse kerk zich als tamelijk onafhankelijk en dat was in de liturgie duidelijk te merken. De boeken voor de eucharistieviering, de zang in de kerk en het dagelijkse gebed van de geestelijken weken behoorlijk af van de Romeinse standaarduitgaven na het Concilie van Trente verschenen. In deze studie wordt de geschiedenis van de Franse edities van het brevier beschreven, die door priesters en kloosterlingen voor het getijdengebed gebruikt werden en verschenen op gezag van de plaatselijke bisschoppen. In dit boek beschrijft Koenraad Ouwens de lotgevallen van deze liturgie, die in het tijdvak van de romantiek in vergetelheid raakte, vanuit een mentaliteitshistorisch en sociaaleconomisch perspectief.

Auteur: Koenraad Ouwens
Aantal pagina’s : 286
De voetnoten en de afbeeldingen die bij het boek horen, zijn apart en digitaal uitgegeven – zie de aparte button
Uitgave: Stichting Oud-Katholiek Seminarie – Merweboek 2023

ISBN: 978-90-5787-214-3

Artikelnummer: Nr. 68 Categorie:

Beschrijving

Om de ‘gezipte’ files goed te laten functioneren moet men eerst het zip-archief decomprimeren. D.w.z. uitpakken, wat eenvoudig onder Windows kan. De voetnootvermeldingen in het boek corresponderen met de doorzoekbare voetnoten in het digitale bestand. De afbeeldingen in de map “img” kunnen worden opgeroepen vanuit het voetnotenbestand als deze map een submap van het voetnotenbestand is. D.w.z. als de gebruiker niets aan de bestandsstructuur van de uitgepakte mappen verandert.